مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل سازمان آب و برق خوزستان از برگزاری یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه در تاریخ های 9 تا 11 بهمن ماه 1397 خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید ابراهیم حسینی" با بیان این که این سمینار توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت مهندسی مشاور دزآب در مرکز همایش های بین المللی سازمان آب و برق خوزستان در شهر اهواز برگزار خواهد شد هدف از برگزاری این سمینار را ایجاد محفلی مناسب جهت تبادل نظر علمی، فنی و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی توسط دانشگاهیان، صنعتگران و سازمان ها در زمینه مهندسی رودخانه و موارد مرتبط با آن معرفی کرد.

وی از کلیه صاحب نظران، متخصصان، اندیشمندان، اساتید و دانشجویان دعوت کرد مقالات خود را در زمینه مهندسی رودخانه، مطابق محورهای سمینار به دبیرخانه سمینار ارسال کنند.

گفتنی است کمیته برگزار کننده در نظر دارد با برگزاری نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی، آخرین یافته های علمی و چالش های مرتبط در زمینه مهندسی رودخانه را ارائه کند.

 مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل سازمان آب و برق خوزستان از علاقه مندان به این مقوله دعوت کرد برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی سمینار به نشانی www.11irec.ir  مراجعه نمایید.