مدیر دفتر مطالعات محیط زیست و کیفیت منابع آب سازمان آب و برق خوزستان، علت مخالفت این  سازمان را با کشت ماهی در مخازن سدهای استان، صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های بالا دستی وزارت نیرو مبنی بر ممنوعیت انجام هرگونه فعالیت آبزی پروری در مخازن سدهای تامین کننده آب شرب معرفی کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بتول یاقوت نژاد" در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی این سازمان با اشاره به علل مخالفت سازمان با کشت ماهی در مخازن سدهای استان افزود: برخلاف بسیاری از استان ها بخش عمده ای از آب شرب استان خوزستان از طریق منابع سطحی تامین می شود و این موضوع سبب شده است تا در صدور مجوز کاربری ها در منابع آب شیرین محدود استان، دقت نظر ویژه ای اعمال شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر پرورش ماهی در قفس همراه با عملیات غذادهی و استفاده از مکمل های دارویی، سبب ته نشین شدن فضولات و پسماندهای غذایی و دارویی در کف مخزن می شود که با توجه به عدم امکان خودپالایی در این آب ها، شرایطی برای ایجاد فساد بیولوژیکی در مخزن سد شکل می گیرد و چالش های مختلفی از جمله افزایش ریسک تغذیه گرایی مخزن به دلیل تخلیه ضایعات غذایی، پسماندهای فرایندی ناشی از پرورش ماهی، افزایش بار آلی رسوبات کف مخزن و ایجاد شرایط بی هوازی، بر هم زدن تعادل اکولوژیک مخزن، تغییر در کیفیت شیمیایی آب به دلیل استفاده از داروها و مواد غذایی در فرایند پرورش و احتمال انتقال انواع بیماری در بین گونه های زیستی آبزی را به همراه خواهد داشت.

مدیر دفتر مطالعات محیط زیست و کیفیت منابع آب سازمان آب و برق خوزستان به مخالفت این سازمان با کشت ماهی در مخزن سد مارون اشاره کرد و گفت:در خصوص سد مارون گذشته از آنکه این مخزن، تامین کننده آب شرب چندین روستای مجاور می باشد، به علت خشکسالی شدید در سال های گذشته، مخزن این سد پایین تر از سطح تراز نرمال است و عملا توانایی تامین حقابه حوضه پایین دست خود از جمله تالاب شادگان را ندارد و پرورش ماهی در این سد، شرایط کیفی آن را نامطلوب تر خواهد کرد.

یاقوت نژاد با اشاره به محل های مناسب برای کشت ماهی در قفس، تصریح کرد: سازمان آب و برق خوزستان با احساس مسئولیت در زمینه توسعه اقتصادی استان، معیشت مردم و اشتغالزایی، راهکارهای عملی و همچنین منابع آماده بهره برداری برای فعالیت در این بخش(پرورش ماهی در قفس) از جمله 300 کیلومتر نوار ساحلی، خورها و مصب ها را معرفی کرده است که متاسفانه این موضوعات تاکنون مورد توجه مدیران مربوطه قرار نگرفته است.

مدیر دفتر مطالعات محیط زیست و کیفیت منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در پایان افزود: با بررسی های انجام شده در مورد این موضوع مشخص شده است که در همه کشورهای جهان، شیوه پرورش ماهی در قفس در منابع آب شیرین امری منسوخ شده است و هیچ کشوری در این زمینه فعالیتی ندارد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان