مدیر امور آب منطقه جنوب غرب از برگزاری جلسه شورای کشاورزی شهرستان هویزه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "پیمان حیدری راد" با بیان این که جلسه فوق، با هدف رفع نواقص و مشکلات زهکش های EMD و CMD در سالن جلسات فرمانداری هویزه برگزارشد از حضور"حمیدرضالشکری" معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب و "فرشاد اسماعیل زاده" مدیریت طرح های حوزه جنوب کرخه در این جلسه خبر داد.

حیدری راد، از تصویب 9 مصوبه در این جلسه خبر داد و لایروبی 10 کیلومتر انتهایی زهکش های EMD  و CMD، احداث ایستگاه پمپاژ بر روی زهکش های مذکور، تامین آب اراضی شبکه قدس و رفع نواقص زهکش 11 ES را از اهم مصوبات ذکر شده اعلام کرد.

درجلسه شورای کشاورزی شهرستان هویزه، نمایندگان سازمان آب و برق خوزستان جهت رفع مشکلات مردم درخصوص زهکش های مذکور، اقدام به پاسخگویی و ارایه طریق نمودند.