سرپرست امور آب منطقه شمال شرق خوزستان از شناسایی و توقیف یکدستگاه لودر درحال دخل و تصرف غیرمجاز در بستر رودخانه روستای باصدی از توابع شهرستان رامهرمز خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،"محمد قنواتی"، پیگیری و تلاش های بی وقفه و شبانه روزی کارشناسان و گروه های گشت و بازرسی امور آب منطقه شمال شرق خوزستان در حفظ و صیانت از منابع آب را مورد قدردانی قرار داد و گفت: با درایت پرسنل زحمتکش این امور یکدستگاه لودر در حال دخل و تصرف در بستر متروکه رودخانه اعلا در حاشیه روستای باصدی شهرستان رامهرمز شناسایی و توقیف شد.

سرپرست امور آب منطقه شمال شرق خوزستان، حفظ و صیانت از منابع آبی آن منطقه را وظیفه ذاتی کارکنان شرکت متبوع خود خواند و از انتقال لودر توقیف شده به پارکینگ نیروی انتظامی رامهرمز خبر داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان