مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از شناسایی و جلوگیری از فعالیت 5 کارگاه ماسه شویی در حاشیه رودخانه کهنک دزفول خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهران مومن غریب" از تعقیب و مراقبت در 3 شیفت کاری و شناسایی 5 کارگاه ماسه شویی در حاشیه رودخانه کهنک دزفول خبر داد و گفت: با اقدام قاطعانه و هوشیارانه اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان از فعالیت 5 کارگاه ماسه شویی و کارخانه سنگ شکن جلوگیری و با متخلفان بر اساس ضوابط قضایی برخورد قانونی صورت گرفت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان