معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از راه اندازی 161 کنتور هوشمند سنجش و کنترل برداشت آب چاه های کشاورزی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمیدرضا لشکری" گفت: در راستای  نظارت و کنترل برداشت آب از ذخایر آبهای زیر زمینی با هدف تجهیز چاه های کشاورزی برنامه ریزی مدونی انجام شد و در این خصوص به منظور کنترل برداشت آب، دشت های بحرانی (از لحاظ سطح آب زیر زمینی) در اولویت نصب این ادوات سنجش قرار گرفتند.

لشکری تصریح کرد: بر همین مبنا 161کنتور هوشمند روی چاه های کشاورزی ایذه، باغملک و قلعه تل که وضعیت ذخایر آب زیرزمینی آنها به حالت بحرانی رسیده، نصب گردید.

وی کنتورهای سنجش نصب شده را تولید داخلی کشور معرفی کرد و گفت: این کنتورها قابلیت های ویژه ای از قبیل دقت اندازه گیری مناسب، محافظ صحرایی مطلوب، مجهز به کلیه سنسورهای لازم جهت اعلام خرابی و یا تخریب احتمالی، اعلام سهمیه برداشت آب و موارد دیگر را دارند.

"احمدرضا میراب زاده" رئیس گروه سنجش آب با بیان این که تمامی 161کنتور منصوبه هوشمند آب چاه های کشاورزی الکترومغناطیسی و دارای دقت مناسب هستند افزود: کلیه اطلاعت سنجش و موارد جانبی آن بر روی نرم افزار بهره برداری انتقال می یابد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان