رئیس اداره منابع آب شهرستان شادگان از شناسایی و تخریب 60 هکتار حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز در حوضه جراحی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عبدالمحمد بشیری" با اشاره به هوشیاری نیروهای گشت و بازرسی اداره منابع آب این شهرستان از شناسایی 60 هکتار حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز در روستاهای "نهربن عربید"، "نهربن ناصر"، "نهرغریبه" و "خوینس" خبر داد و تصریح کرد: با تخریب حوضچه های غیرمجاز پرورش ماهی در هر دوره، از برداشت بیش از 6 میلیون متر مکعب آب غیرمجاز جلوگیری به عمل می آید.

رئیس اداره منابع آب شهرستان شادگان با بیان این که پیش از این توسط این اداره در حوضه جراحی بیش از 70 هکتار حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز شناسایی و تخریب شده بود همکاری اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان را در تامین ماشین آلات موردنیاز مورد قدردانی قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان