مدیر امورآب منطقه غرب (شوش) از آزادسازی بخش هایی از حریم و بستر رودخانه دز که اخیراً مورد دخل و تصرف غیرقانونی واقع شده بودند خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمدحسین دشت بزرگی" با اشاره به زحمات و تلاش های بی وقفه پرسنل آن امور در حفظ و صیانت از اراضی بستر و حریم رودخانه ها و منابع آب های زیرزمینی گفت: پیرو بازدیدهای مستمر از حاشیه رودخانه های منطقه مشاهده شد که متصرفان با دپو نمودن مصالح و پی کنی، قصد ساخت و ساز غیر مجاز داشتند که با پیگیری به موقع کارشناسان این امور و اخذ حکم قضایی، با همکاری و حضور یگان نیروی انتظامی،  همچنین همکاری شهرداری حر در تامین ادوات مورد نیاز، حکم رفع تصرف اجرا و 8 هزار مترمربع از اراضی بستر و حریم رودخانه دز آزاد شد.

وی همچنین از لایروبی و ساماندهی بخشی از رودخانه شاوور خبر داد و گفت: پس از پیگیری و تخریب موانع موجود در مسیر لایروبی رودخانه شاوور در محدوده شهری، که بر اثر ساخت و ساز غیرمجاز رستوران مقابل فرمانداری طی سال های گذشته ایجاد شده بود با تلاش پرسنل این امور و با همکاری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال و شهرداری شوش، لایروبی محدوده مورد نظر با موفقیت انجام شد.

دشت بزرگی تصریح کرد: این اقدامات علاوه بر کاهش خسارات احتمالی ناشی از طغیان رودخانه در فصل بارندگی و سیلاب ها، در زیبا سازی فضای شهری نیز نقش مهمی خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان