مدیر امور آب منطقه مرکز خوزستان: متولی اصلی احداث و نگهداری سیل بندها وزارت کشور است.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عزیز ایزدیار"، افزود: در قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل، به صراحت آمده است که متولی احداث و نگهداری سیل بندها وزارت کشور است و در استان ها این وظیفه بر عهده استانداری هاست.

وی افزود: طبق بند ۳۰ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری مصوب سال ۱۳۸۰ حراست از روستاها نیز در مقابل با سیل بر عهده دهیاری ها است که زیر مجموعه بخشداری ها و فرمانداری ها هستند.

ایزدیار گفت: متاسفانه عده ای از مدیران با دادن آدرس غلط سعی در انحراف افکار عمومی دارند تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و این رویه مناسب نیست.

وی با بیان این که سازمان آب و برق خوزستان در بحران اخیر با همه امکانات خود در کنار مردم بوده است تاکید کرد: بسیاری از ادوات و ماشین آلاتی که در منطقه مشغول به خدمت رسانی هستند متعلق به سازمان آب و برق خوزستان می باشند.

ایزدیار تصریح کرد: اعتبارات لازم برای مقابله با بحران، احداث و نگهداری از سیل بند ها به وزارت کشور و استانداری ها ابلاغ می گردد.