به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور مسئولان و مقامات محلی و جمعی از کشاورزان شهرستان هویزه شبکه آبیاری و زهکشی قدس به وسعت 3500 هکتار، آب اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، شبکه آبیاری و زهکشی قدس به وسعت 3500 هکتار شامل 5/13 کیلومتر کانال اصلی و 13 کیلومتر کانال درجه 2 همچنین 5/33 کیلومتر زهکش درجه 1 و 2 و سازه ها و ابنیه ها و تجهیزات  هیدرومکانیکال مربوطه، آب اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیر دفتر طرحهای توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی حوزه کرخه سازمان آب و برق خوزستان گفت: این طرح، بخشی از طرح 550 هزار هکتاری مصوب سفر مقام معظم رهبری در قالب پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی دژ و قدس در اراضی نواحی جنوب کرخه نور و هویزه بوده که از سال 1390 عملیات اجرایی آن آغاز و در سال 1394 شبکه آبیاری و زهکشی دژ به وسعت 4800 هکتار قبلا با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسیده است.

"فرشاد اسمعیل زاده" تصریح کرد: شبکه های آبیاری و زهکشی دژ و قدس به منظور مکانیزه نمودن آبیاری زمین های کشاورزی به وسعت 8270 هکتار از اراضی منطقه جنوب کرخه نور با احداث 82/52 کیلومتر کانال اصلی، درجه 1 و 2 با ظرفیت از 125/0 تا 705/5 متر مکعب در ثانیه، 56/61 کیلومتر زهکش درجه 1 و 2 و هرز آبرو با ظرفیت 024/0 تا 860/0 متر مکعب در ثانیه و تعداد 422 دستگاه سازه و ابنیه فنی به انضمام تجهیزات هیدرومکانیکال مربوطه به اجرا رفته است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان