به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، در این جلسه با حضور مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران، مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب و نمایندگان شرکت­ های توسعه منابع آب و نیروی ایران، موسسه تحقیقات آب و سازمان آب و برق خوزستان در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران، ملاحظات تهیه ساز و کار معین جهت ارائه پیش­ بینی­ های کوتاه مدت بارندگی در حوضه­ های آبریز منتهی به استان خوزستان طی سه ماهه آتی، بررسی شد.


مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران در رابطه با مصوبات این کارگروه گفت: در این نشست مقرر شد نتایج پیش­ بینی­ های کوتاه مدت بارندگی در سه حوضه آبریز کارون بزرگ، مارون-جراحی و کرخه در چهار مقطع مکانی، طی یک فرمت تعریف شده و مورد توافق کارگروه، ارائه شود.


فراز رابعی با اشاره به تاکید وزیر نیرو در برگزاری و تشکیل این کارگروه افزود: با توجه به ارائه پیش­ بینی­ های بارندگی توسط نهادهای مختلف با محوریت تخصصی سازمان هواشناسی به عنوان متولی امر در سطح کشور و به منظور دستیابی به یک وحدت رویه در ارائه نتایج پیش­ بینی، کارگروه مذکور الگوی تبادل نتایج پیش­ بینی کوتاه پیش از ظهور جبهه­ های بارشی را مورد بررسی قرار داد.


وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت نسبتاً مناسب مخازن سدهای حوضه­ های آبریز کرخه و کارون بزرگ، نتایج حاصل از پیش بینی­ های بارندگی جهت تصمیم ­سازی پیرامون مدیریت بهینه مخازن سدهای خوزستان، ارائه خواهد شد.