به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، رئیس اداره روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، هدف از برگزاری این دوره را آشنایی مدیر عاملان تعاونی ها با سامانه ساماب معرفی کرد و گفت: سامانه ساماب دربرگیرنده کلیه فرایندهای خدمات مشترکین اعم از عقد قرارداد، محاسبات آب بها، پرداخت های الکترونیکی، ثبت فعالیت های مساحی، فرآیند مربوط به توزیع آب و سایر موارد مربوط به مشترکان منابع آب می باشد که به صورت متمرکز و با مدیریت یکپارچه در سطح شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان در بخش آب های سطحی و زیرزمینی پیاده سازی و اجرا گردیده است.

وی با بیان این که می باید بهره برداری از این سامانه در کلیه شرکت ها و مناطق 9 گانه و تشکل های آب بران تحت پوشش سازمان آب و برق خوزستان عملیاتی شود ابراز امیدواری کرد: در صورت برقراری تعاملات و همکاری سازنده تشکل ها با امور مشترکین شرکت آبیاری کرخه و شاوور، تشکل ها از جایگاه کارگزار فروش آب، به تک مشترک و نماینده اعضای خود در سامانه ساماب تبدیل گردند و امکان پیگیری درخواست های متقاضیان استفاده از منابع آب از طریق این سامانه فراهم گردد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: لیلا پورسعید
خبرنگار: مریم شمسایی