مدیر امور آب منطقه غرب(شوش) از شناسایی و توقیف یک دستگاه حفاری در حال فعالیت غیر مجاز در منطقه شوش خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمد حسین دشت بزرگی" گفت: با تلاش پرسنل امور آب منطقه غرب خوزستان، با گشت زنی های مستمر، یک دستگاه حفاری غیر مجاز در حال حفر چاه در منطقه عنکوش از توابع شهرستان شوش مورد شناسایی قرار گرفت.

وی از اخذ حکم قضایی و هماهنگی با نیروی انتظامی منطقه خبر داد و گفت: در یک اقدام سریع، دستگاه حفار غیرمجاز توقیف و به پارکینگ این امور منتقل شد.

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان