مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به‌همراه مدیرکل مدیریت بحران استانداری، از آخرین وضعیت سیل‌بندهای حاشیه رودخانه کرخه بازدید کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این بازدید تعدادی از مشاوران و معاونان این سازمان دکتر ایزدجو را همراهی کردند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان