مدیرعامل سد و نیروگاه دز گفت: با هماهنگی سازمان آب و برق خوزستان میزان خروجی آب این سد به ۹۰۰ متر مکعب بر ثانیه رسیده است.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سعید رئوفی نسب" با اعلام خبر فوق تصریح کرد: هیچ گونه خطری مقاومت سد دز را تهدید نمی‌کند و برای رهاسازی آب تابع سیاست‌های سازمان آب و برق هستیم.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان