با توجه به رصد آخرین شرایط منابع آبی سدها و پیش نگری های هواشناسی، روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان اقدام به صدور اطلاعیه ذیل نمود.

با توجه به پیش نگری های هواشناسی که ورود سامانه های بارشی  بسیار شدیدی را نشان می هد و هم اکنون نیز حوضه های کرخه و دز را متاثر ساخته و در 24 ساعت آینده به حوضه های کارون و مارون می رسد، احتمال فعال شدن حوضه های میانی در مسیر رود خانه های کارون، کرخه و  دز بیش ازسایر مناطق وجود دارد.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ،خروجی سدها به منظور کنترل تراز مخازن سدها و تعدیل سیلاب های ورودی افزایش یافته که تداخل این جریانات با رواناب حوضه های میانی، موجب افزایش دبی عبوری در مسیر رودخانه و به خصوص در مقطع شهر اهواز به حدود 2500 متر مکعب بر ثانیه می شود.

این مهم موجب مسدود شدن جاده های ساحلی و آبگرفتگی پارک های حاشیه رودخانه در مقطع شهر اهواز خواهد شد که نیازمند توجه و احتیاط های لازم در  حاشیه رود خانه است. با توجه به موارد فوق الذکر  مورد تاکید است تا ضمن احتیاط شهروندان و دوری از محدوده رودخانه ها و مسیل ها ،آمادگی های لازم و اقدامات مورد نیاز از هم اکنون در دستور کار نهادهای مرتبط قرار گیرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان