مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان طی بازدیدی از مرکز مانیتورینگ ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی، درجریان آخرین وضعیت سدها، رودخانه ها و مناطق تحت پوشش حوضه های آبریز استان قرارگرفت.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این بازدید، "فرهاد ایزدجو" ضمن بررسی و حصول اطمینان از صحت عملکرد فرآیندهای جمع اوری، صحت سنجی و گزارشگری اطلاعات پایه منابع آب، توصیه های تکمیلی را اعلام و بر حفظ آمادگی شبانه روزی مرکز مانیتورینگ سازمان طی روزهای آتی تا خروج کامل از شرایط اضطراری تاکید کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان