مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: در پایین دست اهواز کانال سیلاب بر «بحره» به منظور انتقال بخشی از سیلاب این شهر به هور شادگان در حال آماده سازی و تقویت است.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فرهاد ایزدجو" افزود: دبی سیلاب در مقطع اهواز، از سه روز آینده شروع به فروکش کردن خواهد کرد و مقادیر دبی سیلاب در سدها نیز به مرور کاهش خواهد یافت.

وی افزود: پیش بینی ها حاکی از این است که میزان دبی رودخانه در مقطع اهواز به حدود ۲۴۰۰ متر مکعب بر ثانیه برسد و بخش هایی از بلوار و پارک ساحلی این شهر را آب فرا گیرد.

ایزدجو با بیان اینکه برای مهار سیلاب، فعالیت‌های خوبی توسط دستگاه‌های اجرایی استان در حال انجام است گفت: تقویت دایک روستاهای بالادست و پایین‌دست شهر اهواز در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اینکه در چند روز گذشته شرایط سیلابی خاصی را در حوضه‌های آبریز خوزستان پشت سر گذاشتیم، گفت: با مدیریت خوب، پیش بینی ها و رصدهایی که به صورت سه شیفت و شبانه روزی در مرکز کنترل دیسپاچینگ سازمان آب و برق خوزستان انجام شد و برنامه ریزی هایی که با توجه به تنگناهای مختلف رودخانه ها روی خروجی ها صورت گرفت، توانستیم سیلاب ها را تا حد بسیار خوبی در مخازن سدها مهار و شرایط خوبی در پایین دست ایجاد کنیم.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان