رئیس جمهور در بازدید از مرکز مانیتورینگ سدها و ایستگاه های سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به بارندگی های روزهای آتی گفت: باید میزان آب و وضعیت سدهای منطقه را به گونه ای مدیریت کنیم که خسارتی ایجاد نشود و خسارت احتمالی به حداقل برسد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این بازدید که با همراهی وزیر نیرو و مدیران ارشد این وزارتخانه با هدف بررسی وضعیت سدهای استان انجام شد، توسط فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، گزارش دقیقی از میزان حجم ذخایر آبی 11 سد استان خوزستان، دبی ورودی، دبی خروجی و ارتفاع آب آنها به رئیس جمهور ارائه شد.

سدهای کارون ۱، ۲، ۳، ۴، کرخه، دز، گتوند، مسجدسلیمان، شهید عباسپور و مارون از جمله سدهای بزرگ استان خوزستان به شمار می آیند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان