به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در مورد آخرین وضعیت سدهای استان خوزستان گفت:حجم باقیمانده در سدهای دز و کرخه کمتر از میزانی است که پیش بینی میکردیم و علت آن را باید در تعدد سیلاب های چند روز گذشته جستجو کرد که فرصت تخلیه و رهاسازی را از ما سلب کرد.

فرهاد ایزدجو در ادامه افزود:با افزایش ارتفاع آب در این سدها،طبق دستورالعمل ها مجبور هستیم در این مناطق، آب را با دبی بیشتری رهاسازی کنیم ولی از همه ظرفیت های ممکن استفاده میکنیم تا این موضوع باعث خسارت رساندن به مردم نشود و یا از شدت آن بکاهیم .

 وی تصریح کرد:در شرایط فعلی بعضی از مناطق در خطر آبگرفتگی قرار دارند که اسامی این مناطق را در شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان منتشر کردیم و از دستگاه های اجرایی انتظار می رود با بسیج همه امکانات خود،آمادگی لازم برای کمک به مردم را داشته باشند.

    

    

   

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان