به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،مدیرعامل شرکت مدیریت منابع ایران ضمن بی سابقه خواندن بارندگی های اخیر،اظهار داشت:این جبهه بارندگی به لحاظ شدت،مدت و فراگیری که شامل 24 استان کشور شد،بی سابقه بوده است و متوسط بارندگی در کشور را 50 الی 55 میلیمتر بالا برد و به 260 میلیمتر رساند.

محمد حاج رسولی ها در ادامه افزود:به تبعه این بارندگی ها،رواناب های خوبی در سطح کشور داشتیم.به تنهایی چیزی حدود هفت الی هفت و نیم میلیارد مترمکعب رواناب سطحی در کشور ایجاد شد.

وی گفت:هر چند برای بخشی از کشور در استان های شمالی کشور که سدهای بزرگ نداریم و سدهای کوچک داریم،خساراتی به همراه داشت اما برای بعضی از نقاط کشور که سدهای بزرگی داشتیم،این بارندگی نعمت بود،خصوصا در استان خوزستان که دو سوم رواناب های کشور یعنی از 39 میلیارد مترمکعب که از ابتدای سال آبی در کشور رواناب داشتیم،بیش از دو سوم این رواناب ها به سدهای استان خوزستان بود که نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.

حاج رسول ها با نعمت خواندن بارندگی های اخیر در ادامه افزود:با بارندگی های اخیر،ذخایر آبی خوبی برای آب شرب خیلی از مناطق شهری فراهم آمد و همچنین آب کشت تابستانه و پائیزه سال جاری تامین شد که نعمت بزرگی برای کشور محسوب میشود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در خاتمه تصریح کرد:طبق پیش بینی های هواشناسی،دو یا سه جبهه بارشی دیگر در روزهای آینده خواهیم داشت که با توجه به پر بودن مخازن سدهای کشور بخصوص در خوزستان،مدیریت مخازن باید با دقت بیشتری صورت بگیرد تا ضمن بهره مندی حداکثری از این شرایط،با کمترین خسارات ممکن روبرو شویم.

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان