شامگاه شنبه 10 فروردین ماه 1398 نشست مشترک وزیر نیرو و استاندار خوزستان به منظور بررسی وضعیت ورودی و خروجی سدها در مرکز مانیتورینگ ایستگاه های آب و هواشناسی (دیسپاچینگ) سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فرهاد ایزدجو" مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، با تشریح وضعیت دبی رودخانه های خوزستان، آخرین آمار وضعیت و ظرفیت سدها و ورودی و خروجی آنها را به اطلاع وزیر و استاندار خوزستان رساند.

گفتنی است صبح امروز شنبه 10 فروردین ماه 98، "رضا اردکانیان" وزیر نیرو، سدهای کرخه، دز و گتوند علیا را مورد بازرسی هوایی و زمینی قرار داد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان