مدیر روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان از نشست شورای مشورتی مدیریت به هم پیوسته منابع آب در سالن جلسات سازمان آب و برق خوزستان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رضا علیجانی" گفت:  جلسه فوق با حضور "محمد حاج رسولیها" مدیریت منابع آب ایران، "فرهاد ایزدجو" مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، "هوشنگ حسونی زاده" معاونت مطالعات پایه سازمان و "مهدی قمیشی" استاد دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

مدیر روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان هدف از برگزاری این نشست را بررسی و مدیریت سیلاب های پیش رو عنوان کرد.

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان