به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، جلسه کمیته بحران با حضور مدیر کمیته بحران شهرستان کارون و محسن رستگارنیا مدیرعامل آن شرکت در شرکت آب جنوب شرق برگزارشد.