هشتمین جلسه شورای مشورتی سازمان آب و برق خوزستان در مدیریت به هم پیوسته منابع آب، با حضور کلیه اعضا با هدف مدیریت سیلاب، در سالن مانیتورینگ سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در هشتمین جلسه شورای مشورتی مدیریت به هم پیوسته منابع آب که از ساعت 16 چهارشنبه شروع و تا ساعت 1.30 پنجشنبه 15 فروردین ماه ادامه داشت، پس از بررسی و رصد شرایط موجود در مخازن سدها و رودخانه های استان و نیز پیش‌بینی جریان رودخانه ها، برنامه ریزی مدیریت سیلاب به روز رسانی شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان