معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان،ساخت و سازهای موجود در بستر رودخانه کارون در مقطع اهواز را فاقد مجوزهای لازم دانست.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،حمیدرضا لشکری ضمن اعلام مطلب فوق افزود:براساس تبصره سه ماده دو قانون توزیع عادلانه آب،هرگونه ایجاد اعیانی در بستر رودخانه بدون مجوز از وزارت نیرو ممنوع میباشد.

وی در ادامه افزود:کلیه ساخت و سازهای موجود در بستر رودخانه کارون  در مقطع اهواز که توسط ارگان های مختلف احداث شده است،فاقد مجوز از سازمان آب و برق خوزستان می باشند.

معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد:پیگیری های قانونی برای تخریب این ساختمان ها صورت گرفته است و این پیگیری ها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

لشکری به عدم رعایت دستورالعمل های صادر شده از سوی سازمان آب و برق خوزستان در ارتباط با احداث جاده ساحلی نیز اشاره کرد و گفت:متاسفانه شهرداری اهواز،کدهای ارتفاعی اعلام شده از سوی سازمان آب و برق در مورد احداث جاده ساحلی را رعایت نکرده است.کد ارتفاعی اعلام شده بر مبنای تراز سیلابی دوره بازگشت ۲۰۰ ساله از تراز سطح آب ایمن شهری با دبی ۴۳۰۰ مترمکعب بر ثانیه بوده است که رعایت نشده است و امروز باعث ایجاد مشکلاتی در شهر اهواز شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری از منابع سازمان آب و برق خوزستان از انجام مطالعات لایروبی رودخانه های استان نیز خبر داد و افزود:سازمان آب و برق مطالعات لایروبی رودخانه های استان را انجام داده است اما بدلیل عدم تامین اعتبار مالی و نقدینگی لازم،تنها بخشی از لایروبی رودخانه های آنهم بر مبنای اولویت صورت گرفته است.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان