وزیر نیرو در صحن علنی مجلس گفت: در بارش‌های اخیر ۴۴ تالاب کشور از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد آبگیری شده و حجم آب سدها ۶۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

به‌گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان "رضا اردکانیان" گفت: خشکسالی نتیجه کم بارشی‌ها و سیل حادث شده نیز بر اثر پربارشی ها است، سیل‌های بزرگی در کشورهای صنعتی رخ داده و خسارات زیادی را به بار آورده اما این کاهش خسارات و صدمات سیل است که اهمیت دارد.

 وزیر نیرو با بیان اینکه شدت، طول مدت و وسعت بارندگی‌ها هرکدام به تنهایی منجر به سیل می‌شوند اما در کشور ما ترکیب هر سه مورد موجب سیل شد و 23 استان را درگیر خود کرد، تصریح کرد: تنها بارندگی 2 هفته ابتدایی فروردین ماه سال جاری 19 برابر میزان بارندگی سال گذشته بود در حوزه آبریز سد کرخه نیمه اول فروردین ماه سال گذشته حدود 3 میلی متر بارندگی رخ داد که در نیمه اول فروردین ماه سال جاری این رقم معادل 198 میلی متر بود.

وی با اشاره به اینکه در مناطق معتدل و پربارش حاصل سیل، همواره خسارات و صدمات است گفت: ما کشور خشک و نیمه خشکی هستیم که اگر چنانچه برخی نظرات تائید شود ممکن است ترسالی‌ها و خشکسالی های شدیدی داشته باشیم براین اساس باید بیشترین بهره را از بارندگی‌ها کسب کنیم.

وزیر نیرو تصریح کرد: در بارش‌های اخیر 44 تالاب کشور از 40 تا 100 درصد آبگیری شده و حجم آب سدها 64 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان