معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفت: آزادسازی بستر رودخانه‌ها به بخشی از مطالبات مردم تبدیل شده که باید در جهت انجام آن تلاش کنیم تا در سیلاب‌های بعدی شاهد خسارات کمتری باشیم.

به‌گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن بختیار" با بیان اینکه اقدامات خوبی پس از سیل در این مدت کوتاه انجام شده است، گفت: تداوم خدمت‌رسانی به مشترکان به‌ویژه در تامین آب شرب، کشاورزی، برق و حفظ تاسیسات موجود از اولویت‌های مجموعه وزارت نیروست.

وی با بیان اینکه گرچه میزان حجم خسارت در سیلاب‌های اخیر سنگین بوده است، بر تعیین حدود و ثغور رودخانه‌ها و آزادسازی بستر تاکید کرد و افزود: امروز آزادسازی بستر رودخانه‌ها به بخشی از مطالبات مردم تبدیل شده که باید در جهت انجام آن تلاش کنیم تا در سیلاب‌های بعدی شاهد خسارات کمتری باشیم.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علیپور