نظر به دستور نهاد ریاست جمهوری مبنی بر بررسی ابعاد سیلاب فروردین ماه ۹۸ در سطح کشور، هیئت اعزامی ایشان به منظور بررسی نحوه مدیریت بحران ناشی از سیل و بررسی چالش ها و فرصت های پیش رو بعد از ظهر 8 خردادماه جاری از مرکز مانیتورینگ ایستگاه های آب و هواشناسی این سازمان بازدید کردند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان در جلسه ای که به همین منظور  در مرکز دیسپاچینگ سازمان آب و برق برگزار شد، "فرهاد ایزدجو" مدیرعامل و "هوشنگ حسونی زاده"معاونت مطالعات پایه منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گزارش کاملی از اقدامات صورت گرفته توسط این سازمان در قبل، حین و پس از وقوع سیلاب را برای هیئت مذکور تشریح کردند

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور