مدیر دفتر اجرایی سد های سازمان آب و برق خوزستان از برگزاری کارگاه مهندسی ارزش اولویت بندی سدها و قفل های کشتیرانی  مارد و بهمنشیر پایین‌دست خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمدتقی منصوری کیا" با اشاره به اهمیت شهرهای آبادان و خرمشهر از منظر اقتصادی، اجتماعی و گردشگری و وجود طرح‌های متعدد کشاورزی، نخلستان های وسیع، پتانسیل و جاذبه های طبیعی، از دو سد مارد و بهمنشیر پایین دست به عنوان بخش مهمی از حلقه انتهایی پروژه‌های زیرساختی در تامین آب با کیفیت مناسب کشاورزی نام برد.

وی گفت: با توجه به شرایط اقتصاد مقاومتی، این کارگاه مهندسی ارزش برگزار می شود تا مشخص گردد چقدر امکان بهینه سازی این دو سد، که هر کدام قفلهای کشتیرانی نیز دارند امکان پذیر خواهد بود.

 منصوری کیا با بیان این که این جلسات و کارگاه مهندسی ارزش قرار است به مدت سه روز در سالن همایش های بین المللی کوی بوستان برگزار شود تصریح کرد: برای شرکت در این کارگاه تخصصی از جمعی از صاحب نظران دانشگاه، مهندسان مشاور مستقل و  مشاوران و پیمانکاران تخصصی هر دو پروژه به همراه  متخصصان و دست اندکاران  باتجربه در استان خوزستان که سابقه اشراف بر این طرح ها را داشتند و متخصصان درون سازمان دعوت شد تا در این سه روز با خردجمعی ، گزینه های مختلف بهینه سازی سدهای موجود و اولویت بندی های اجرای آنها را بررسی و  گزینه بهینه را مشخص نمایند.

مدیر دفتر اجرایی سدهای سازمان آب و برق خوزستان ابراز امیدواری کرد تا در پایان این کارگاه به جمع‌بندی مطلوب برسیم و بتوانیم با هزینه کمتر و در زمان کوتاه تر، تامین اهداف مطالعاتی را ممکن سازیم.

 وی افزود: پیچیدگی های طرح، وضعیت قراردادهای موجود، لزوم  تامین آب با EC کمتر برای کشاورزان و نخیلات درهمه حالات متصور و بسیاری از معیارهایی که میبایست با دقت تحلیل شوند سبب شد تا حداقل زمان کارگاه برای نتیجه گیری  منطقی سه روز و تعداد متخصصان مدعو، سی و دو نفر و با تخصص های مختلف و از مجموعه های متفاوت باشند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور