آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون در تالار اجتماعات سدمخزنی مارون برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون دوشنبه 3 تیرماه جاری، با حضور معاونان و مدیران ارشد سازمان آب و برق خوزستان، معاونان، مدیران و کارکنان شرکت بهره برداری مارون، فرماندار و مدیر امور آب شهرستان بهبهان ، مدیرعامل شرکت بهره برداری زهره و جراحی و سد آریوبرزن، در تالار اجتماعات سدمخزنی مارون برگزار شد.

در این آیین، با ابلاغ و حکم رئیس هیئت مدیره شرکت بهره برداری مارون "هادی هوشیار" به عنوان مدیرعامل جدید شرکت منصوب و از تلاش های "محمدامین ایزدجو" مدیرعامل پیشین، تشکر و قدردانی شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد