به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "دکتر فرهاد ایزدجو" با بیان اینکه مطالعات تامین حقابه تالاب ها به اتمام رسیده و به زودی مصوب خواهد شد تا حقابه تالاب ها ابلاغ شود، به خشکسالی سال های گذشته اشاره و تصریح کرد: تاکنون تالاب شادگان از حقابه لازم برخوردار نبوده است.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، با بیان اینکه این ایستگاه انتقال آب دارای پنج پمپ یک متر مکعبی، 1 پمپ رزرو، 6 پمپ یک متر مکعبی بر ثانیه دارد، طول آن را 5 هزار و 650 متر، عرض کف آن را 5 متر و ارتفاع آن را 1.5 متر معرفی کرد و گفت: تکمیل فعالیت های سازه ای و نصب و راه اندازی پمپ های این ایستگاه توسط سازمان آب و برق انجام شده است.

وی بهره برداری از این ایستگاه را بعنوان یکی از اقدامات میان دستگاهی، معرفی کرد و گفت: این ایستگاه در سیلاب های اخیر به مدیریت خروج آب کمک کرد و ساخت آن ۴۰ میلیارد ریال هزینه در بر داشت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور