در راستای برنامه های مدیریت سبز طبق بخش ۹ ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه، اولین جلسه کارگروه مدیریت سبز(در سال ۱۳۹۸)، ۲۵ تیر ماه جاری در سالن جلسات معاونت مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، در این جلسه رئیس کارگروه مدیربت سبز، دلایل انتخاب نماینده از هر یک از بخش های عضو در کارگروه را تشریح و در خصوص طرح مدیریت سبز، اهداف، برنامه ها، شاخص ها و وظایف هر یک از اعضای کارگروه را تشریح کرد.

"بتول یاقوت نژاد"، اجرای شاخص های مدیریت سبز و استقرار آن را در صرفه جویی هزینه های سازمان بسیار تاثیرگذار دانست.

 وی بر اهمیت مشارکت همه جانبه اعضا، پرسنل سازمان و خانواده ها تاکید کرد.

یاقوت نژاد احکام عضویت اعضای کارگروه مدیریت سبز را اهدا و از همکاری بخش‌های مختلف در تدوین گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷سازمان که منجر به کسب امتیاز بالا شد قدردانی کرد .

در این نشست اعضای کارگروه نظرات خود را در زمینه راهکارهای نهادینه شدن شاخص ها و مصادیق مدیریت سبز، نحوه اجرای بهینه شاخص ها، استفاده از سازمان های پیشرو در کشور به عنوان الگو، فراهم ساختن بستر فرهنگی و شیوه های آموزشی و آگاهی رسانی آن در سازمان را بیان کردند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علیپور