رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان از بازدید معاونت پیشگیری و مدیریت عملیات ناحیه انتظامی استان خوزستان از حریم و بستر رودخانه ها و سدها خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی غلامعلی نژاد" گفت:  معاونت پیشگیری و مدیریت عملیات ناحیه انتظامی استان خوزستان ضمن بازدید از حریم و بستر رودخانه ها و سدها، اقدامات پیشگیرانه انجام شده در مناطق فوق را مورد بررسی قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور