معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به بهره برداری از پروژه آبرسانی اجرای خط انتقال 500 میلیمتری تصفیه خانه ثامن الائمه تا شهید کشتکار آبادان از آسفالت جاده های دسترسی روستای خرخره و قسمتی از منطقه ایستگاه 12 آبادان بواسطه ترمیم مسیر حفاری پروژه مذکور خبر داد.

"صابر علیدادی" در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، اظهار داشت: با توجه به شرایط نامطلوب جاده دسترسی این دو منطقه و پس از حفاری مسیر و اتمام مراحل اجرایی خط انتقال مذکور در قالب طرح آبرسانی غدیر نسبت به عملیات زیرسازی و روسازی آن مسیر اقدام شد تا علاوه بر بهره مندی مردم منطقه از آب شرب با کیفیت، مشکلات تردد نیز که به دلیل نامساعد بودن مسیر ایجاد شده بود ، مرتفع گردد.

 مجری طرح آبرسانی غدیر جنوبی نیز در این باره اظهار داشت: اجرای آسفالت روستای خرخره و قسمتی از منطقه ایستگاه 12 آبادان در مراحل نهایی خود قرار دارد به نحوی که عملیات زیرسازی کل مسیر به اتمام رسیده است.  

"شهرام ناصر‌پور" هزینه اجرایی عملیات فوق را 8 میلیارد ریال برآورد کرد که توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (عج)، در حال انجام است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور