بر اساس ابلاغ حکم "رضا اردکانیان" وزیر محترم نیرو "فرهاد ایزدجو" مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در راستای ارتقای هماهنگی بین مدیران استانی، به مدت یک سال به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان خوزستان منصوب شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور