رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان، از شناسایی، پر و مسلوب المنفعه کردن 6 حلقه چاه غیر مجاز در اندیمشک و باغملک خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی غلامعلی نژاد"، با بیان این که توسط اداره حریم بانی سازمان و همکاری امور آب شهرهای ایذه و باغملک، تعداد ۶ حلقه چاه که به صورت غیرمجاز حفر و مورد بهره برداری قرار گرفته بودند، شناسایی وعلیرغم تمامی تنش ها، مقاومت و درگیری های صورت گرفته در منطقه، چاه های مورد نظر  با اخذ حکم قضایی، پر و مسلوب المنفعه شدند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور