مدیر امور آب منطقه شمال شرق خوزستان از آزادسازی بخشی از اراضی حریم بستر رودخانه الله واقع در روستای ابوذر رامهرمز خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمد قنواتی" با اشاره به لزوم صیانت و حفاظت از منابع آب، از آزادسازی  ۱۲.۳۷ هکتار از اراضی حریم بستر رودخانه الله واقع در روستای ابوذر رامهرمز خبر داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور