به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، داریوش بهارلویی اظهار داشت: بدون شک بهار امسال یکی از متفاوت ترین فصولی است که بسیاری در کشور و بخصوص در استان خوزستان تجربه می کنند، سیلاب فروردین 98 و شبیه سازی این اتفاق در فروردین 99 در اذهان بسیاری نگرانی هایی را بوجود آورد که اگر آن را با شرایط بهداشتی این روزها جمع بزنیم میتوان حق داد که دلواپس باشند، اما این دلواپسی و نگرانی تا زمانی خوب و کار ساز است که ما را از مسیر تصمیمات و گفتار درست و منصفانه دور نسازد.

وی افزود: اقدامات بسیار زیادی طی یکسال گذشته توسط ارکان آب و برق خوزستان برای کاهش خطر وقوع سیل انجام گرفته است که در اینجا مجال گفتن آن شاید مقدور نباشد، لیکن ماحصل آن تلاش در حالی که 10 روز از آغاز سال میگذرد اجازه نداده است حتی به اندازه یک خاطره این دو فروردین به هم نزدیک شوند.

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: سازمان آب و برق خوزستان در راستای شفاف سازی و ایجاد آرامش در آحاد مردم جامعه و با اتکا به محاسبات فنی و اقدماتی که انجام داده است بارها علیرغم هشدارهای بارشی این اطمینان خاطر را به مردم شریف استان داده که اجازه نخواهد داد سیل در مناطق پایین دست برای آنان مشکلاتی بوجود آورد.

وی ادامه در گفت: اما بین هشدار در خصوص یک واقع و قابل کنترل بودن ابعاد آن اتفاق تفاوت هایی وجود دارد که اهل فن بخوبی به آن واقف هستند، از توضیحات فنی که بگذریم باید به چند نکته اشاره کرد، اول آنکه به کاربردن عباراتی نظیر سوءمدیریت که در جهت مخالف با نتایج بررسی های فنی و موشکافانه هیات های بازرسی از مجموع اقدامات در سیل سال قبل می باشد، بیش از آنکه نگرانی برخی را بازتاب دهد، به نظر می رسد هدفی دیگر را دنبال نماید، دومین نکته در چنین متن هایی عدم حس دلواپسی و القای بی مسئولیتی جمعی از زحمتکش ترین فرزندان این استان در صنعت و آب و برق است که گویی سرنوشت و شرایط مردم شریف استان که خود جزیی از آنان هستند برایشان اهمیتی ندارد.

بهارلویی عنوان کرد: البته هیچگاه متوجه نخواهیم شد چرا عده ای در تصورشان دلسوزتر از دیگران هستند و عده ای به شکلی که نوشته مذکور القا می نماید در آب و برق خوزستان تجمیع یافته اند آدمهایی بی مسئولیت بوده که سرنوشت مردم شریف و روستاییان و کشاورزان اهمیت خاصی برایشان ندارد ؟

وی در پایان خطاب به مردم خوزستان، عنوان کرد: فرزندان، برادران و خواهران شما در صنعت آب و برق استان اگرچه در دلواپسی ها و نگرانی های امروز شیوع بیماری با همه شریک بوده و مصون از خطرات آن نیستند اما هیچگاه از تلاش خود نکاسته و از همه ظرفیت ها برای تثبیت جریانات سیلابی محتمل استفاده نموده اند، آنها یک لحظه استان و مردم شریف آن را در مشکلات تنها نخواهند گذاشت، بلکه با استعانت از خداوند متعال و ایجاد آرامش و اطمینان خاطر به شما تلاشی دو چندان خواهند داشت، مهار سیلاب ها و ایجاد رونق دوباره به کشاورزی استان در ماه های آینده عیدی این صنعت به شما مردم عزیز خواهد بود .

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان