مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان از ترمیم کانال اصلی پای پل در حد فاصل کیلومتر ۵٧ خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "یعقوب کرمی" با اشاره به این که بخشی از آب آشامیدنی شهرهای اهواز، آبادان و خرمشهر از طریق  ایستگاه پمپاژ ام الدبس در انتهای این کانال تامین می شود، تعمیر این کانال را دارای اهمیت فوق العاده عنوان کرد.

وی، اجرای عملیات بهره برداری و قطع آب در کمترین زمان ممکن را از مهمترین اقدامات انجام شده در روند بازسازی این نقطه از کانال پای پل ذکر کرد.

کانال اصلی پای پل به طول ۱۰۷ کیلومتر وظیفه انتقال آب از سد تنظیمی انحرافی کرخه به دشت های پای پل به مساحت ۶۵ هزار هکتار و تامین بخشی از آب شرب اهواز، آبادان و خرمشهر را به عهده دارد.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را برعهده دارد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور