مدیر امور آب منطقه شمالغرب خوزستان، با اشاره به سیلاب سالهای اخیر و تضعیف سیل بند رودخانه بالارود و زاویه مشعلی، از شناسایی نقاط بحرانی این سیل بند توسط کارشناسان امور آب  خبر داد و گفت: عملیات ترمیم سیل بند رودخانه بالارود و زاویه مشعلی آغاز شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "کیسان روئینیان" ، افزود: با پیگیری فرمانداری ویژه دزفول و بازدید های مشترک کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان، طرح ترمیم و احداث سیل بند تصویب، تامین اعتبار و پس از انتخاب پیمانکار و مشاور، کار احداث آن آغاز شد.

وی با اشاره به عرصه های طبیعی، گونه های گیاهی و وجود اراضی ملی در منطقه، از حضور مهندس فتح اللهی، رئیس اداره منابع طبیعی دزفول و کارشناسان این اداره برای راهنمایی و کاهش صدمه به درختان و گونه های گیاهی منطقه خبر داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور