صابر علیدادی در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، اظهار داشت: عملیات اجرایی مرمت، بازسازی و بهینه سازی ایستگاه پمپاژ آبشار شهرستان شادگان به منظور تامین آب شرب 11 روستای تحت پوشش به پایان رسیده است.

وی افزود: انجام مطالعات در خصوص ساماندهی وضع موجود آبرسانی به شادگان در دستورکار قراردارد. بررسی وضعیت آب شرب روستاهای شهرستان شادگان  جهت رفع مشکل آب شرب منطقه برای سال افق طرح (1425 هـ ش) می باشد ولیکن براساس مطالعات صورت گرفته و پس از اتمام خط اصلی تامین آب شهرستان شادگان از طرح آبرسانی غدیر و با افزایش ظرفیت تصفیه خانه دارخوین، آب کل شهرستان شادگان و مناطق تحت پوشش از طرح مذکور به میزان 135000 مترمکعب در شبانه روز تامین خواهد شد. در راستای رفع مشکل آب شرب شهرستان شادگان به اقتضای منابع مالی موجود ،پروژه هایی نیز در دست اقدام می باشد که اجرای خط انتقال تامین آب و ساماندهی وضعیت آبرسانی شهر خنافره اجرا شده و پروژه تکمیل ایستگاه پمپاژ آبرسانی گرگر و خطوط تامین آب شرب منصوره در حال اجرا می باشد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، شهرام ناصرپور مجری طرح آبرسانی غدیر جنوبی و شادگان اظهار داشت: بازسازی ایستگاه پمپاژ آبشار با تعویض شیرآلات، اتصالات، متعلقات و همچنین خطوط لوله­ مکش و دهش و بهینه سازی سه عدد پمپ با مجموع 220 کیلو وات به اتمام رسیده و با امکان ارسال 440 مترمکعب در ساعت آب مشکلات تامین آب شرب روستاهای عنایتی پایین، نهر جدید، نهر حسین، نهر حمود، نهر رحمه ، نهر سلطان، نهرگبین سفلی، نهر گبین علیا، نهرمسیر (شمالی – جنوبی) نهر وصله ) نهرمضیف (بر طرف شده است.

وی خاطر نشان کرد: مجموع هزینه انجام شده جهت انجام عملیات اجرایی و تعمیرات صورت پذیرفته بالغ بر 3 میلیارد ریال بوده که از محل طرح آبرسانی به شادگان تامین شده است که با بهره برداری از این ایستگاه پمپاژ جمعیتی حدود 15600 نفر از نعمت آب با کیفیت و کمیت مناسب برخوردار خواهند شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان