به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،داریوش بهارلویی ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: از ابتدای سال آبی جاری بیش از 18.5 میلیارد متر مکعب آب وارد سدها و رودخانه های استان خوزستان شده است که بخش عمده آن مربوط به دو ماه اسفند و فروردین میباشد.اما  این میزان آب ورودی در مقایسه با شرایط نرمال و طبیعی همچنان دارای کاهش بوده و حدود 2 میلیارد مترمکعب کمتر از حد انتظار می باشد.

وی افزود:در طی هفت ماه گذشته تمامی نیازهای آبی استان و کشاورزان بدون اعمال محدودیت تامین گردیده است . حتی در حوضه مارون علیرغم کاهش 50 درصدی و کمبود شدید منابع آبی، با تلاش های صورت گرفته شده در تمامی بخش های سازمان،اجازه تنش معنادار به مناطق پایین دست داده نشد و این سازمان با ریسک پذیری منطقی و فنی شرایط را برای کشت محصولات آن ناحیه نیز فراهم نمود .

بهارلویی در ادامه تصریح کرد:با رهاسازی 14 میلیارد مترمکعبی آب  که سه میلیارد بیش از متوسط رهاسازی سنوات گذشته بوده، امسال کشاورزان استان کمبودی به لحاظ آب را احساس نکرده اند .

مدیر برنامه ریزی منابع آب سازمان اب و برق از کنترل 10 سیلاب در دو ماه گذشته نیز خبر داد و گفت:در سال آبی جاری  کنترل سیل یکی از مهمترین اهداف ما بود که خوشبختانه این امر بخوبی محقق گردید . در طی دو ماه گذشته حدود 10 سیلاب در حوضه های آبریز مختلف مهار گردید که کوچکترین اثر تخریبی بر مناطق پایین دست نگذاشته است . 

وی در ادامه افزود: در پایان فروردین ماه سدهای استان با  9.8 میلیارد مترمکعب آب قابل برنامه ریزی ،ظرفیت مناسبی برای تامین آب کشت تابستانه دارند که در این خصوص با هماهنگی جهاد کشاورزی،برنامه ها و شرایط کشت در هر منطقه با در نظر داشتن ظرفیت های منابع آبی و شبکه های کشاورزی اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان