به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ آرش محجوبی در نشست آغاز عملیات اجرایی پروژه تکمیل تامین آب شبکه آبیاری بنه باشت بهبهان، اظهار داشت: بر اساس مطالعات اولیه قرار بر این بود تامین آب با اجرای بیش از 6500 متر خط لوله فلزی از محل سد تنظیمی آریوبرزن انجام شود که بواسطه بار مالی پروژه و امکان بهره‌گیری از ظرفیت قنات سنتی منصوریه، محل تامین آب (با حذف خط لوله فلزی) به قنات منصوریه تغییر یافت. 

معاون شبکه‌های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان افزود: اعتبار اجرای این پروژه از محل اعتبارات فاز یک طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری بوده و بر کاهش مدت زمان اجرای پروژه با توجه به محدودیت زمانی جذب اعتبارات تاکید داریم.

همچنین هادی اهوازیان مدیر حوضه زهره و جراحی ضمن تشریح اجزاء طرح، برنامه ریزی جهت تسریع در اجرای عملیات اجرایی پروژه و دستیابی به اهداف کیفی و کمی پروژه را بر اساس فرآیندهای مدیریتی پروژه و مدیریت ریسک را از اولویت‌های کاری این حوضه در سال جدید دانست.

شایان ذکر است؛ مشاور، پیمانکار و سایر عوامل کارفرمایی، ضمن معرفی ساختار سازمانی درگیر در پروژه و سطح اختیارات آنان، محدوده‌های مختلف پروژه شامل محدوده، زمان، مبلغ، کیفیت، منابع مورد نیاز و ریسک‌ها و همچنین الزامات مورد نظر کارفرما را تشریح کردند.

گفتنی است جلسه آغازین پروژه تکمیل تامین آب بنه باشت شهرستان بهبهان با حضور معاون شبکه‌های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، شرکت آریا رود پارس (پیمانکار)، مهندسین مشاور آبکاوش سرزمین (مشاور) ، شرکت صنعت گستر پرهام (تامین کننده لوله) و  شرکت بازرسی در سالن جلسات معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی برگزار شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان