به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بنا به پیشنهاد معاون آبرسانی سازمان،طی حکمی،"شهرام ناصرپور" را به مدت دو سال بعنوان مدیر طرح های آبرسانی به شهرهای جنوب شرق خوزستان منصوب کرد تا تحت نظر معاونت مذکور به اجرای وظایف بپردازد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان