مدیرعامل سد و نیروگاه شهیدعباسپور با اشاره به عملیات ضربتی ترمیم و تعویض 2200 مترخطوط فرسوده آبرسانی به شهرستان اندیکا، از برطرف شدن مشکل کم آبی روستاهای مجاور آن سد در آینده ای نزدیک خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نصراله طاهری" با اشاره به وجود مشکل کم آبی در بخش هایی از شهرستان اندیکا و روستاهای مجاور آن تصریح کرد: با پیگیری های صورت گرفته، با حضور نمایندگان معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان، پس از بررسی شرایط موجود، اعتبارات لازم تخصیص و با تهیه فیتینگها و شیرآلات مورد نیاز، با افزودن دو پمپ و افزایش ۲۰۰مترمکعب آب شرب به شبکه انتقال آب روستایی، میزان انتقال آب شرب به 400 متر مکعب در شبانه روزخواهد رسید و به یاری خداوند مشکل کم آبی مناطق فوق در آینده ای نزدیک رفع خواهد شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور