در نشست معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان، نماینده مردم شهرستان اندیمشک در مجلس شورای اسلامی و فرماندار آن شهرستان، مشکلات تأمین آب شرب اندیمشک مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان، از تحویل رسمی 3 حلقه چاه عمیق تجهیز شده به شرکت آبفای اندیمشک در منطقه چم گلک، خبر داد و گفت: در این نشست مقررشد تا چاه چهارم نیز به زودی تکمیل و آماده بهره برداری گردد.

"صابر علیدادی" تصریح کرد: با بهره برداری از چاه های مذکور، 200 لیتر بر ثانیه معادل 17هزار و 300 متر مکعب در شبانه روز به ظرفیت تامین آب شرب شهرستان اندیمشک اضافه شد.

بر اساس این گزارش در نشست فوق موضوع احداث آبگیر طرح جامع آبرسانی به شهرستان اندیمشک در ساحل راست رودخانه دز در منطقه قلعه مختار مطرح و مقرر شد برنامه ریزی لازم جهت اجرای این پروژه در دستورکار سازمان قرار گیرد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور