رئیس اداره منابع آب شهرستان شادگان با اشاره به نظارت عالیه و اندازه گیری های مکرر در بالادست حوضه شادگان از تامین حق آبه نخیلات و صیفی جات آن شهرستان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عبدالمحمد بشیری"، با بیان این که شهرستان شادگان دارای 55 نهر اصلی و فرعی می باشد که هر کدام حکم یک رودخانه را دارند، مدیریت برداشت و هدایت آب به انتهای حوضه که عمده نخیلات شادگان درآنجا می باشند با دبی محدود، را کار بسیار سخت و طاقت فرسا معرفی کرد.

وی تصریح کرد: با برنامه ریزی دقیق و توجه به لزوم آبیاری نخیلات در این برهه زمانی، نوبت بندی های مکرر در طول رهاسازی آب از سد مارون در حوضه شادگان اجرا و با تقسیم بندی شهرستان، به دو بخش خنافره و گرگر و با پلمب منصوبات و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز این امر محقق شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان شادگان، تاکید مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در تامین آب نخیلات شادگان و حضور میدانی معاونت حفاظت، همچنین مدیریت دفتر حفاظت و بهره برداری از رود خانه و چاه ها و همکارانشان را مورد تقدیر قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور