وزیر نیرو با ارسال پیامی تلاش کارکنان سازمان آب و برق خوزستان را در تامین مناسب نیاز مصرف شبکه سراسری برق در تابستان ۱۳۹۹ را مورد قدردانی قرار داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان "رضا اردکانیان" با صدور پیامی، تلاش کارکنان سازمان آب و برق خوزستان به ویژه کارکنان و مدیران نیروگاه های این سازمان، در تامین برق مصرفی شبکه سراسری کشور در تابستان ۱۳۹۹ را مورد قدر دانی قرار داد و گفت: عبور موفقیت آمیز از دوره اوج مصرف برق در تابستان ۱۳۹۹ و تامین مناسب نیاز مصرف شبکه سراسری، کامیابی دیگری برای صنعت برق کشور است که در شرایطی دشوار با وجود شیوع ویروس کرونا تحقق یافت.

 در ادامه این پیام آمده است: ایفای این مسئولیت خطیر و دستیابی به این دستاورد ارزشمند که در سایه الطاف بیکران الهی و همچنین همت و تلاش خستگی ناپذیر همه ی دست اندرکاران به ویژه کارکنان و مدیران نیروگاه‌ها کسب شده شایسته قدردانی است.

وزیر نیرو تصریح کرد: بدینوسیله از مدیران و کارکنان تلاشگر سازمان آب و برق خوزستان، که از جمله شرکت های برتر در زمینه آمادگی تولید نیروی برق ارزیابی گردیده است سپاسگزاری نموده و از درگاه الهی دوام توفیق خدمت رسانی به هموطنان شریف و فهیم را مسئلت می نمایم.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور