بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "سید مهران علم الهدایی"، بعنوان دبیر شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت نیرو منصوب شد تا تحت نظر ایشان، انجام وظیفه نماید.

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور